Tutor in Phaya Thai, Bangkok

Tutor in Phaya Thai, Bangkok

When do you want to use this service?
Now
Book for later

How It Works

Saijai

Contact us

Contact us directly via LINE OA to book the services that you need

Saijai

Give Us the details

Choose your preferred service, date, time and location to meet your requirements

Saijai

Confirm Your Booking

We will confirm your booking within 24 hours via LINE OA

ศุภาภรณ์ แซ่จิว
ศุภาภรณ์ แซ่จิว
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 27 Years

สวัสดีค่ะ ชื่อกุ๊กไก่ มีประสบการณ์การสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งเด็กเล็ก และนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

นิสัยส่วนตัว ใจเย็น ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ง่าย สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา

ตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ หลักสูตรนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

Show more
รัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศมิ์
รัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศมิ์
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 31 Years

เป็นคนใจเย็น สอนแบบเข้าใจง่าย ไม่ดุ ไม่ด่าว่าเด็ก เพราะเข้าใจ พยายามเข้าใจเด็กให้มากที่สุด สอนแบบจะประเมินจากตัวเด็กก่อนว่าควรสอนแบบไหน ใช้เทคนิคแบบไหน เข้ากับเด็กได้ง่าย มีทักษะในการควบคุมอารมณ์สูง

Show more
วรินธร  โขพิมพ์
วรินธร โขพิมพ์
Saijai Experience 3-4 Years

วรินธร โขพิมพ์ ชื่อเล่นไอซ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์

- มีประสบการณ์การสอนพิเศษกับทางสถาบัน IQEQ Town Tutorial School สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย

- มีประสบการณ์ทางด้านภาษามามากกว่า 10 ปี เรียนในห้องเรียน Intensive English Program ในระดับชั้นประถมศึกษา ห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ห้องเรียนสายการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ในมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

- เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ Nishinomiyakofu High School ประเทศญี่ปุ่น

- รับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมีนนักเรียนญี่ปุ่นมาอยู่ที่บ้าน

- มีโอกาสไป Summer กับโครงการ Hanamaru ณ จังหวัด Shimane ประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะและนิสัยของติวเตอร์

- สอนในรูปแบบพี่สอนนอน

- มีกิจกรรมให้ทำตลอด เน้นการสนานาในชีวิตจริง

- มีไฟล์เอกสารส่งให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ใจดี และใจเย็น รักเด็ก

- ปรึกษาได้ทุกอย่าง สามารถถามได้ตลอดเวลาที่ไม่เข้าใจ

Show more
รุจิระหงส์ มังคละวงศ์
รุจิระหงส์ มังคละวงศ์
Saijai Experience 0-1 Years

สามารถฝึกทักษะศิลปะให้น้องๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างสมาธิ

Show more
ชัญญารัตน์ บิลยะโฮร์
ชัญญารัตน์ บิลยะโฮร์
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 26 Years

เป็นคนใจเย็นค่ะ สามารถสอนเด็กเล็กได้ มีเทคนิคช่วยให้น้อง ๆ ตั้งใจเรียน ค่ะ มีความรับผิดชอบ

Show more
ชยากร ปรีชากุล
ชยากร ปรีชากุล
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 31 Years
Background Checked

ชิลครับ มาๆคุยกัน

Show more
อัซมีย์  ภัทรธาดานุกูล
อัซมีย์ ภัทรธาดานุกูล
Saijai Experience 1-2 Years

มีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย และเป็นคนอารมณ์ดีครับ เป็นกันเอง

Show more
อมรรัตน์ เรืองอ๊อด
อมรรัตน์ เรืองอ๊อด
Saijai Experience 5 Years

รับสอนศิลปะเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไป วาด ปั้น คลาส ประดิษฐ์ ครอบคลุม ทุก งานศิลปะ ฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึก สมาธิ ในการทำงานและเสริมสร้างจินตนาการสร้างสรรค์

Show more
ชัชรียา ภักดีดำรงทรัพย์
ชัชรียา ภักดีดำรงทรัพย์
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 27 Years
อารีรัตน์ ภักดีย่อง
อารีรัตน์ ภักดีย่อง
Saijai Experience 1-2 Years

อารีรัตน์ ภักดีย่อง ชื่อเล่น ดรีม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ด้านภาษา

-มีประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียนชั้นมอปลายที่ต้องการสอบรายบท เช่นเรื่อง cod coi, subjontive, etc.

-มีประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับน้องปี 1 ที่ต้องการซิ่วและสอบ pat7.1 อีกครั้ง

-มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้กับชาวฝรั่งเศสในคลาสส่วนตัว

ด้านดนตรี

-มีประสบการณ์การเล่นกีต้าร์มากกว่า 5 ปี และอูคูเลเล่มากกว่า 3 ปี

-มีประสบการณ์การสอนอูคูเลเล่นักเรียนชั้นป.4 ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนปัจจุบันสามารถเล่นได้เป็นเพลง อ่านคอร์ดเป็น รู้จังหวะของเพลง

-สอนอูเลเล่ให้น้องชั้นม.4 ตั้งแต่ไม่ทีพื้นฐานด้านดนตรีจนสามารถเข้าใจจังหวะเพลง สามารถจับและเปลี่ยนคอร์ดได้คล่องแคล่วมากขึ้น รู้การเปลี่ยนคอร์ดในเพลง

-ปัจจุบันรับสอนกีต้าร์และอูคูเลเล่ให้กับนักเรียนคลาสส่วนตัว

ลักษณะนิสัยของติวเตอร์

-เป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี สามารถ entertain น้องๆให้สนุกไปกับการเรียนได้

-สามารถอธิบายเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจได้อย่างง่าย โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ

-มีคลังคำศัพท์และความรู้รอบตัว

-มีไฟล์เอกสารส่งให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-มีกิจกรรมให้ทำระหว่างเรียน

-สามารถปรึกษาได้ในเวลาที่ไม่เข้าใจ

Show more
ลลิตา ทิศตะคุ
ลลิตา ทิศตะคุ
Saijai Age 19 Years

ในกรณีที่ไปสอนที่คนจ้างเป็นฝ่ายนั้น รบกวนขอค่ารถเพิ่ม เป็นคนใจเย็น สอนโดยไม่ต้องดูหนังสือไปสอนไป สอนเป็นระบบเน้นความเข้าใจในบทเรียนเป็นหลัก ไม่เคร่งเครียด มีบทเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์รวมด้วย ทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน มีความแม่นยำสูง สอนเด็กที่ตั้งใจ เคยสอนติวโอเน็ตมาก่อน รวมทั้งติวก่อนสอบ วิชาหลักคือภาษาไทย

Show more
Supavita Leewiwatwong
Supavita Leewiwatwong
Saijai Experience 3-4 Years

มีประสบการณ์ล่ามและแปลตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัย เคยไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาและประเทศญี่ปุ่น ทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษอยู่ในระดับ advance ค่ะ ส่วนตัวชอบภาษาและพูดได้มากกว่า 4 ภาษา แต่ก็สามารถสอนวิชาอื่นๆได้เช่นกัน เพราะเคยสอนทั้งคนไทยและคนต่างชาติค่ะ ไม่จำกัดแค่วิชาภาษาต่างประเทศเท่านั้น ใครที่ชอบเรียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับต่างประเทศ ติดต่อได้เลยค่า

Show more
ฟองฟ้า เอียดจงดี
ฟองฟ้า เอียดจงดี
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 47 Years
Yanisa Janchai
Yanisa Janchai
Saijai Experience 1-2 Years

ได้รับทุนเต็มจำนวนไปแลกเปลี่ยนที่ USA พูดภาษาอังกฤษคล่อง

เป็นกันเอง ใจเย็น

Show more
ภฑิล โชติลดากรฤทธ์
ภฑิล โชติลดากรฤทธ์
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 41 Years

เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเขต 1 นนทบุรี ผลงาน เหรียญทองแดงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

Show more
ธีรกานต์ อาจสอน
ธีรกานต์ อาจสอน
Saijai Experience 5 Years

เป็นติวเตอร์ที่รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สอนสนุกค่ะ

Show more
Rapatr Matinrat
Rapatr Matinrat
Saijai Experience 0-1 Years

สวัสดีค่ะ ชื่อรภัทร เมธินรัตน์ หรือแอมมี่นะคะ ตอนนี้อายุ 27 ค่ะ จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาจึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของจิตวิทยาเด็ก จนถึงผู้ใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าทักษะที่ได้เรียนรู้มา สามารถนำมาทำงานด้านนี้ หรือที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีความสามารถด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ความสามารถด้านศิลปะ (สามารถเป็นติวเตอร์ หรือให้ความรู้ด้านศิลปะได้), ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทย (ติวเตอร์วิชาภาษาไทย), ความสามารถด้านการให้คำปรึกษา (เรื่องเรียน, บุคลิกภาพ), ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย, และอื่นๆ เป็นคนมีความสามารถที่หลากหลาย สามารถทำงานได้ multi skills มีความอดทน เข้ากับผู้อื่นได้งาน มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

Show more
สุกัญญา อัตถากร
สุกัญญา อัตถากร
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 31 Years

เป็นคนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่กับการทำงาน

Show more
วรรณิภา กูหมัด
วรรณิภา กูหมัด
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 28 Years

ถนัดภาษาอินโดอีกหนึ่งภาษาค่ะ

Show more
กาญจนา ทิพย์จันทร์
กาญจนา ทิพย์จันทร์
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 40 Years

Interesting information

Saijai Population
Saijai Child population (Birth-14 years)
Saijai Elderly population (60 years and over)
Saijai Number of pets dogs

Latest Reviews

เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจเพราะครูสอนเร็วบวกกับเด็กในห้องเรียนเยอะทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน เลยลองจ้างติวเตอร์จากเวปใส่ใจ ติวเตอร์สอนดีมาก ๆ สอนสนุกด้วย ติวเตอร์ให้ความสนใจกับเรามาก ๆ เวลาเราไม่เข้าใจ ติวเตอร์เปิดโอกาสให้ถามได้ตลอด
Saijai
ปริญ กาญจนวานิช
3 ปีที่แล้ว
จองติวเตอร์ผ่านเว็บใส่ใจ ได้ติวเตอร์ดีๆ มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ แถมราคาจับต้องได้ คุณแม่สบายใจ สบายกระเป๋าค่ะ โชคดีมากๆ ที่มาเจอเว็บนี้
Saijai
สุภาพร บริรักษ์
3 ปีที่แล้ว
ตอนนี้ลูกผมอยู่ป.6 ผมก็ไม่ทราบว่าระบบเค้าเป็นยังไง เลยให้ลูกเรียนกับติวเตอร์แบบเข้มข้น เหนื่อยมากครับ ถ้ามาอัดทีหลัง โชคดีที่ติวเตอร์ ดูแลดี สอนดีกระชับ และเน้นแนวสอบบดินทร ผมต้องปรึกษาติวเตอร์ตลอดให้คำแนะนำดี เหมือนทำงานเป็นทีมเดียวกัน ติวเตอร์ ลูก และคุณพ่อ มีแผนมีเป้าหมายดีเลยครับ คิดว่ามีเวลาอีก 4 เดือนลูกทำได้แน่นอน ขอบคุณครับ ใส่ใจทีม
Saijai
เนติภล ชอบจินดา
3 ปีที่แล้ว
ต้องบอกก่อนว่าลูกชายผมจะอ่อนเรื่องคณิต-วิทย์ คือถ้าเป็นวิชาคำนวน จะช้ากว่าที่คุณครูที่โรงเรียนสอน ถ้าให้เรียนกลุ่มใหญ่กลัวไม่ได้ผล ค้นข้อมูลดู ที่นี่มีข้อมูลหลากหลายเลยให้ลูกลองเรียนดู พอดีคลิ๊กกันได้กับครู สอนดีนะครับ ลูกผมโอเคขึ้นมาก ตอนนี้ก็พอได้ในหลายๆอย่าง ติวเตอร์ที่จองกับใส่ใจ ให้ลองทำโจทย์ที่หลากหลายติวเตอร์อธิบายดีครับ
Saijai
สุทธา แหลมเสมอ
3 ปีที่แล้ว
พอใจกับระบบการจองของใส่ใจค่ะ หาง่าย จองง่าย ไม่ยุ่งยากค่ะ
Saijai
วรรณิภา บุญมาก
3 ปีที่แล้ว