Tutor in Khlong Sam Wa, Bangkok

Tutor in Khlong Sam Wa, Bangkok

When do you want to use this service?
Now
Book for later

How It Works

Saijai

Contact us

Contact us directly via LINE OA to book the services that you need

Saijai

Give Us the details

Choose your preferred service, date, time and location to meet your requirements

Saijai

Confirm Your Booking

We will confirm your booking within 24 hours via LINE OA

Supavita Leewiwatwong
Supavita Leewiwatwong
Saijai Experience 3-4 Years

มีประสบการณ์ล่ามและแปลตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัย เคยไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาและประเทศญี่ปุ่น ทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษอยู่ในระดับ advance ค่ะ ส่วนตัวชอบภาษาและพูดได้มากกว่า 4 ภาษา แต่ก็สามารถสอนวิชาอื่นๆได้เช่นกัน เพราะเคยสอนทั้งคนไทยและคนต่างชาติค่ะ ไม่จำกัดแค่วิชาภาษาต่างประเทศเท่านั้น ใครที่ชอบเรียนและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับต่างประเทศ ติดต่อได้เลยค่า

Show more
ชยากร ปรีชากุล
ชยากร ปรีชากุล
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 31 Years
Background Checked

ชิลครับ มาๆคุยกัน

Show more
ฟองฟ้า เอียดจงดี
ฟองฟ้า เอียดจงดี
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 47 Years
วรินธร  โขพิมพ์
วรินธร โขพิมพ์
Saijai Experience 3-4 Years

วรินธร โขพิมพ์ ชื่อเล่นไอซ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์

- มีประสบการณ์การสอนพิเศษกับทางสถาบัน IQEQ Town Tutorial School สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย

- มีประสบการณ์ทางด้านภาษามามากกว่า 10 ปี เรียนในห้องเรียน Intensive English Program ในระดับชั้นประถมศึกษา ห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ห้องเรียนสายการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ในมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

- เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ Nishinomiyakofu High School ประเทศญี่ปุ่น

- รับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมีนนักเรียนญี่ปุ่นมาอยู่ที่บ้าน

- มีโอกาสไป Summer กับโครงการ Hanamaru ณ จังหวัด Shimane ประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะและนิสัยของติวเตอร์

- สอนในรูปแบบพี่สอนนอน

- มีกิจกรรมให้ทำตลอด เน้นการสนานาในชีวิตจริง

- มีไฟล์เอกสารส่งให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ใจดี และใจเย็น รักเด็ก

- ปรึกษาได้ทุกอย่าง สามารถถามได้ตลอดเวลาที่ไม่เข้าใจ

Show more
อารีรัตน์ ภักดีย่อง
อารีรัตน์ ภักดีย่อง
Saijai Experience 1-2 Years

อารีรัตน์ ภักดีย่อง ชื่อเล่น ดรีม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ด้านภาษา

-มีประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียนชั้นมอปลายที่ต้องการสอบรายบท เช่นเรื่อง cod coi, subjontive, etc.

-มีประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับน้องปี 1 ที่ต้องการซิ่วและสอบ pat7.1 อีกครั้ง

-มีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้กับชาวฝรั่งเศสในคลาสส่วนตัว

ด้านดนตรี

-มีประสบการณ์การเล่นกีต้าร์มากกว่า 5 ปี และอูคูเลเล่มากกว่า 3 ปี

-มีประสบการณ์การสอนอูคูเลเล่นักเรียนชั้นป.4 ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนปัจจุบันสามารถเล่นได้เป็นเพลง อ่านคอร์ดเป็น รู้จังหวะของเพลง

-สอนอูเลเล่ให้น้องชั้นม.4 ตั้งแต่ไม่ทีพื้นฐานด้านดนตรีจนสามารถเข้าใจจังหวะเพลง สามารถจับและเปลี่ยนคอร์ดได้คล่องแคล่วมากขึ้น รู้การเปลี่ยนคอร์ดในเพลง

-ปัจจุบันรับสอนกีต้าร์และอูคูเลเล่ให้กับนักเรียนคลาสส่วนตัว

ลักษณะนิสัยของติวเตอร์

-เป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี สามารถ entertain น้องๆให้สนุกไปกับการเรียนได้

-สามารถอธิบายเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจได้อย่างง่าย โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ

-มีคลังคำศัพท์และความรู้รอบตัว

-มีไฟล์เอกสารส่งให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-มีกิจกรรมให้ทำระหว่างเรียน

-สามารถปรึกษาได้ในเวลาที่ไม่เข้าใจ

Show more
กาญจนา ทิพย์จันทร์
กาญจนา ทิพย์จันทร์
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 40 Years
Usaimeen Waenalai
Usaimeen Waenalai
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 25 Years

มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อเตรียมการสอบเข้ามหาลัยหรือ TOEFL, IELTS, Duolingo

Show more
Yanisa Janchai
Yanisa Janchai
Saijai Experience 1-2 Years

ได้รับทุนเต็มจำนวนไปแลกเปลี่ยนที่ USA พูดภาษาอังกฤษคล่อง

เป็นกันเอง ใจเย็น

Show more
Slin Vasinputt
Slin Vasinputt
Saijai Experience 3-4 Years

ตั้งใจทำงาน อยู่ในจริยธรรม ศีลธรรม

Show more
รัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศมิ์
รัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศมิ์
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 30 Years

เป็นคนใจเย็น สอนแบบเข้าใจง่าย ไม่ดุ ไม่ด่าว่าเด็ก เพราะเข้าใจ พยายามเข้าใจเด็กให้มากที่สุด สอนแบบจะประเมินจากตัวเด็กก่อนว่าควรสอนแบบไหน ใช้เทคนิคแบบไหน เข้ากับเด็กได้ง่าย มีทักษะในการควบคุมอารมณ์สูง

Show more
อมรรัตน์ เรืองอ๊อด
อมรรัตน์ เรืองอ๊อด
Saijai Experience 5 Years

รับสอนศิลปะเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไป วาด ปั้น คลาส ประดิษฐ์ ครอบคลุม ทุก งานศิลปะ ฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึก สมาธิ ในการทำงานและเสริมสร้างจินตนาการสร้างสรรค์

Show more
วรรณิภา กูหมัด
วรรณิภา กูหมัด
Saijai Experience 0-1 Years
Saijai Age 27 Years

ถนัดภาษาอินโดอีกหนึ่งภาษาค่ะ

Show more
สุกัญญา อัตถากร
สุกัญญา อัตถากร
Saijai Experience 1-2 Years
Saijai Age 31 Years

เป็นคนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่กับการทำงาน

Show more

มีความรักและความเมตตาต่อลูกศิษย์มีความเสียสละ หมั่นเพียรศึกษาปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความเข้าใจและเอาใจใส่ตัวศิษย์ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนที่ใฝ่รู้เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีมีวิธีการสอนที่หลากหลายมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความยุติธรรมยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงการยอมยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

Show more

เป็นคนใจเย็นค่ะ สามารถสอนเด็กเล็กได้ มีเทคนิคช่วยให้น้อง ๆ ตั้งใจเรียน ค่ะ มีความรับผิดชอบ

Show more
อัซมีย์  ภัทรธาดานุกูล
อัซมีย์ ภัทรธาดานุกูล
Saijai Experience 1-2 Years

มีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย และเป็นคนอารมณ์ดีครับ เป็นกันเอง

Show more
Watchana  Osakul
Watchana Osakul
Saijai Experience 0-1 Years
รุจิระหงส์ มังคละวงศ์
รุจิระหงส์ มังคละวงศ์
Saijai Experience 0-1 Years

สามารถฝึกทักษะศิลปะให้น้องๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างสมาธิ

Show more
สุวรรณา กัลกัตตาวาลา
สุวรรณา กัลกัตตาวาลา
Saijai Age 38 Years

ฉันมีร้านอาหารฮาลาลที่ภูเก็ตเปิดบริการมาแล้ว 8 ปี อาหารที่ร้านมี สเต็ก พิซซ่า สปาเก็ตตี้ พาสต้า homemade สลัด และอาหารไทย ซอสต่างๆ รวมทั้งน้ำสลัด ทางร้านทำเองเป็นสูตรเฉพาะของเรา ไม่ใช้ของสำเร็จรูป เน้นความสะอาดและรสชาติแบบที่คนไทยชื่นชอบ

Show more
จิราภรณ์ มาศพันธ์
จิราภรณ์ มาศพันธ์
Saijai Experience 1-2 Years

-นักเรียนทุนเรียนดี

-GAT Thai เต็ม 150

-ปูพื้นฐาน สอนการบ้าน เพิ่มความเข้าใจในบทเรียน เพิ่มเกรด เน้นจุดที่ไม่เข้าใจ

-อนุบาล ประถมศึกษา

-มัธยมตอนปลาย (GAT Thai)

-วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์

Show more

Interesting information

Saijai Population
Saijai Child population (Birth-14 years)
Saijai Elderly population (60 years and over)
Saijai Number of pets dogs

Latest Reviews

เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจเพราะครูสอนเร็วบวกกับเด็กในห้องเรียนเยอะทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน เลยลองจ้างติวเตอร์จากเวปใส่ใจ ติวเตอร์สอนดีมาก ๆ สอนสนุกด้วย ติวเตอร์ให้ความสนใจกับเรามาก ๆ เวลาเราไม่เข้าใจ ติวเตอร์เปิดโอกาสให้ถามได้ตลอด
Saijai
ปริญ กาญจนวานิช
3 ปีที่แล้ว
เรากำลังมองหาติวเตอร์ให้ลูกของเรา ตอนนี้ลูกอยู่ชั้นม. 4 อยากให้เรียนคณิตเพิ่มเติมเพราะลูกอ่อนวิชานี้มาก ๆ เราเลยเข้ามาในเว็บไซต์ของใส่ใจ มีตัวเลือกของติวเตอร์เยอะเลย ได้อ่านประวัติของติวเตอร์หลาย ๆ คน ติวเตอร์แต่ละคนโปรไฟล์ดีมาก ๆ ตอนนี้ลูกเรียนไปแล้ว 3 คลาส ลูกบอกว่าครูสอนสนุก จากที่ไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ ตอนนี้ลูกเริ่มเข้าใจมากขึ้น
Saijai
คณาวุติ ชัยบัณฑิต
3 ปีที่แล้ว
จองติวเตอร์ผ่านเว็บใส่ใจ ได้ติวเตอร์ดีๆ มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ แถมราคาจับต้องได้ คุณแม่สบายใจ สบายกระเป๋าค่ะ โชคดีมากๆ ที่มาเจอเว็บนี้
Saijai
สุภาพร บริรักษ์
3 ปีที่แล้ว
การจ้างติวเตอร์ส่วนตัวอาจจะแพงกว่าให้ลูกเรียนที่โรงแรียนกวดวิชาไปหน่อย แต่ผลลัพท์ออกมาดีมาก ลูกได้เรียนอย่างเต็มที่ ผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้หชัด ถือว่าค้มค่ะ คุณแม่อย่างเราพร้อมที่จะลงทุนเพื่อสิ่งที่ดีของลูกเสมอค่ะ
Saijai
ธิดาพร หวังนุรักษ์
3 ปีที่แล้ว
พอใจกับระบบการจองของใส่ใจค่ะ หาง่าย จองง่าย ไม่ยุ่งยากค่ะ
Saijai
วรรณิภา บุญมาก
3 ปีที่แล้ว